Rasfoire documente

Informare din 03-apr-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor şi condiţiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2018

Informare din 03-apr-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor şi condiţiilor privind participarea Regatului Haşemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2018

Regulamentul 519/28-mar-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea 22 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2018

Regulamentul 520/28-mar-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanţei solvent nafta, uşor aromatic, în ceea ce priveşte limita maximă de reziduuri

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2018

Regulamentul 521/28-mar-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1296/2008 privind stabilirea normelor de aplicare a contingentelor tarifare la importul de porumb şi de sorg în Spania şi, respectiv, de porumb în Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2018

Rectificare din 03-apr-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/170 a Comisiei din 2 februarie 2018 privind specificaţiile detaliate uniforme pentru colectarea şi analiza datelor în scopul monitorizării şi al evaluării funcţionării reţelei EURES

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2018

Decizia (PESC) 2018/522/27-mar-2018 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/1356 (ATALANTA/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2018