Rasfoire documente

Informare din 26-mar-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii India privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2018

Regulamentul 497/21-mar-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Marrone del Mugello'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2018

Regulamentul 498/22-mar-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară 9

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2018

Decizia 499/20-mar-2018 de înfiinţare a unui Consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare pentru infrastructura europeană de platforme deschise de screening în domeniul biochimiei (EU-OPENSCREEN ERIC)

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2018

Decizia 500/22-mar-2018 privind conformitatea cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului a propunerii de instituire a coridorului de transport feroviar de marfa Alpi-Balcanii de Vest

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2018

Decizia 501/22-mar-2018 privind recunoaşterea Sultanatului Oman în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte sistemele de formare şi de certificare a navigatorilor

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2018

Rectificare din 26-mar-2018 la Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2018

Rectificare din 26-mar-2018 la Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2018