Rasfoire documente

Decizia 485/19-mar-2018 de autorizare a Danemarcei să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 75 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Regulamentul 480/04-dec-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viaţă al fondurilor europene de investiţii pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieţei pentru potenţialii cumpărători şi pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum şi tipurile şi caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Regulamentul 481/21-mar-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Regulamentul 482/22-mar-2018 privind preţul maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru prima invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/154

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Directiva 484/21-mar-2018 de modificare a Directivei 93/49/CEE în ceea ce priveşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulţire din anumite genuri sau specii de Palmae în ceea ce priveşte Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Decizia 486/19-mar-2018 de autorizare a Ungariei să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Decizia 487/20-mar-2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/488/20-mar-2018 de numire a unui membru, propus de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Decizia 489/21-mar-2018 de modificare a Deciziei (UE) 2017/675 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului febrei aftoase din Algeria şi Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Decizia 490/21-mar-2018 de abrogare a Deciziei 2007/365/CE a Comisiei privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspândirii în Comunitate a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Decizia 491/21-mar-2018 cu privire la conformitatea cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului a propunerii comune înaintate de statele membre în cauză în vederea extinderii coridorului de transport feroviar de marfă Marea Nordului-Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Decizia 492/22-mar-2018 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Republica San Marino

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Decizia 493/22-mar-2018 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Principatul Andorra

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Decizia 494/22-mar-2018 de modificare a anexei A la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Principatul Monaco

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Decizia 495/22-mar-2018 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Statul Cetăţii Vaticanului

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Decizia 496/22-mar-2018 privind stabilirea listei anuale de priorităţi pentru elaborarea codurilor de reţea şi a liniilor directoare pentru 2018

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018

Regulamentul 483/22-mar-2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a optsprezecea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2018