Rasfoire documente

Regulamentul 44/20-oct-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2374 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 45/20-oct-2017 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale din Marea Nordului şi din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa pentru anul 2018

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 46/20-oct-2017 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale şi de adâncime în apele de nord-vest pentru anul 2018

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 47/30-oct-2017 de autorizare a utilizării traulelor T90 alternative în activităţile de pescuit din Marea Baltică, prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 48/11-ian-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [Suikerstroop (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 50/11-ian-2018 de modificare pentru a 280-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Daesh) şi cu organizaţia Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Decizia 51/25-oct-2017 privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanţare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Decizia 52/11-ian-2018 de încheiere a reexaminării intermediare parţiale privind importurile de anumite tipuri de accesorii turnate filetate pentru tuburi şi ţevi, din fontă maleabilă, originare din Republica Populară Chineză şi din Thailanda

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Rectificare din 12-ian-2018 la Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 49/11-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 al Consiliului de extindere a taxei antidumping definitive impuse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de biciclete expediate, printre altele, din Tunisia, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare, printre altele, din Tunisia, în urma unei reexaminări în ceea ce priveşte un «nou exportator», efectuată în temeiul articolului 11 alineatul (4) şi al articolului 13 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018