Rasfoire documente

Decizia 473/19-mar-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Decizia 474/19-mar-2018 de numire a unui membru şi a unui supleant, propuşi de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Decizia (PESC) 2018/476/21-mar-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Regulamentul 471/21-mar-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce priveşte ajustarea taxelor Agenţiei Europene pentru Medicamente în funcţie de rata inflaţiei, cu efect de la 1 aprilie 2018

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/472/19-mar-2018 de numire a unui membru al Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Decizia 467/25-sep-2017 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea provizorie a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Uniunea Europeană şi Republica Libaneză de stabilire a clauzelor şi condiţiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Regulamentul 469/21-mar-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a unui extract din rădăcini de trei de plante (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. şi Angelica gigas Nakai) ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Regulamentul 470/21-mar-2018 referitor la normele detaliate privind limita maximă de reziduuri care trebuie luată în considerare în scopul controlului produselor alimentare derivate din animale care au fost tratate în UE în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/82/CE

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Decizia 477/15-mar-2018 privind scutirile de la taxa antidumping extinsă asupra anumitor componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Decizia 478/20-mar-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Decizia 479/20-mar-2018 privind schema de ajutor naţional pe termen lung pentru agricultură în regiunile nordice ale Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Rectificare din 22-mar-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1329/2014 al Comisiei din 9 decembrie 2014 de stabilire a formularelor menţionate în Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Acord din 27-feb-2018 de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Republica Libaneză de stabilire a clauzelor şi condiţiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Regulamentul 468/21-mar-2018 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1420

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Decizia (PESC) 2018/475/21-mar-2018 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/1426

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018