Rasfoire documente

Notificare din 21-mar-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2018

Regulamentul 460/20-mar-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a florotaninurilor din Ecklonia cava ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2018

Regulamentul 461/20-mar-2018 de autorizare a unei extinderi a utilizării extractului bogat în taxifolină ca aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2018

Regulamentul 462/20-mar-2018 de autorizare a unei prelungiri a utilizării L-ergotioneinei ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2018

Decizia 463/19-mar-2018 privind numirea unui membru în cadrul Comitetului unic de rezoluţie

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2018

Recomandarea 464/19-mar-2018 privind monitorizarea metalelor şi a iodului în alge marine, halofite şi produse pe bază de alge marine

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2018