Rasfoire documente

Regulamentul 413/16-mar-2018 privind punerea în aplicare a articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entităţi sau organisme, având în vedere situaţia din Somalia

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2018

Regulamentul 414/09-ian-2018 de completare a Directivei 2014/90/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte identificarea componentelor specifice ale echipamentelor maritime care pot beneficia de etichetarea electronică

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2018

Regulamentul 415/16-mar-2018 de stabilire a responsabilităţilor şi sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului de referinţă al Uniunii Europene pentru pesta cabalină africană şi de modificare a anexei II la Directiva 92/35/CEE a Consiliului, a anexei II la Directiva 2000/75/CE a Consiliului şi a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2018

Decizia 416/05-mar-2018 de autorizare a începerii negocierilor pentru un acord de la Lisabona revizuit privind denumirile de origine şi indicaţiile geografice

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2018

Decizia (PESC) 2018/417/16-mar-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2018

Decizia 418/16-mar-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2018

Decizia 419/16-mar-2018 privind anumite măsuri de protecţie vizând pesta porcină africană în România

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2018