Rasfoire documente

Decizia 457/13-mar-2018 de autorizare a Republicii Letonia să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2018

Regulamentul 454/14-mar-2018 de interzicere a pescuitului de cod în zonele 1 şi 2B de către navele care arborează pavilionul tuturor statelor membre, cu excepţia Germaniei, a Spaniei, a Franţei, a Poloniei, a Portugaliei şi a Regatului Unit

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2018

Regulamentul 455/16-mar-2018 de stabilire a responsabilităţilor şi sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului de referinţă al Uniunii Europene pentru boli ale peştilor şi ale crustaceelor şi de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2018

Decizia (PESC) 2018/458/19-mar-2018 de abrogare a Poziţiei comune 97/193/PESC referitoare la măsurile restrictive îndreptate împotriva persoanelor care au comis acte de violenţă în cursul incidentelor de la Mostar din 10 februarie 1997

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2018

Decizia (PESC) 2018/459/19-mar-2018 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind măsuri restrictive, având în vedere situaţia din Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2018

Regulamentul 456/19-mar-2018 privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2018