Rasfoire documente

Decizia 398/12-iun-2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2018

Regulamentul 399/01-mar-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Beelitzer Spargel'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2018

Regulamentul 400/14-mar-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardul internaţional de contabilitate (IAS) 40

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2018

Regulamentul 401/14-mar-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 în ceea ce priveşte clasificarea pistelor

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2018

Decizia 402/13-mar-2018 de instituire a Grupului consultativ european pentru Autoritatea Europeană a Muncii

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2018

Decizia 2/22-dec-2017 de modificare a capitolului 2 privind echipamentele individuale de protecţie, a capitolului 4 privind dispozitivele medicale, a capitolului 5 privind aparatele de uz casnic pe bază de gaz şi boilerele şi a capitolului 19 privind instalaţiile pe cablu [2018/403]

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2018

Acord din 02-mar-2018 între Uniunea Europeană şi Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2018