Rasfoire documente

Regulamentul 31/10-ian-2018 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 377/2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2018

Regulamentul 35/10-ian-2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte substanţele octametilciclotetrasiloxan (D4) şi decametilciclopentasiloxan (D5)

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2018

Decizia (PESC) 2018/36/10-ian-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/285/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2018

Regulamentul 33/28-sep-2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul de prezentare standardizat al situaţiei comisioanelor şi simbolul comun al acesteia, în conformitate cu Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2018

Regulamentul 34/28-sep-2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formatul de prezentare standardizat al documentului de informare cu privire la comisioane şi simbolul comun al acestuia, în conformitate cu Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2018

Regulamentul 32/28-sep-2017 de completare a Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la terminologia standardizată a Uniunii aplicabilă celor mai reprezentative servicii legate de un cont de plăţi

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2018