Rasfoire documente

Decizia 385/16-oct-2017 privind semnarea, în numele Uniunii şi al statelor membre, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Kargazstan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2018

Decizia (Euratom) 2018/386/16-oct-2017 de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Kargazstan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2018

Regulamentul 387/12-mar-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2018

Regulamentul 388/12-mar-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2018

Regulamentul 389/27-nov-2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2018

Regulamentul 390/12-mar-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1419/2013 privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a organizaţiilor interprofesionale, extinderea normelor organizaţiilor de producători şi ale organizaţiilor interprofesionale şi publicarea preţurilor de declanşare, aşa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2018

Decizia (PESC) 2018/391/12-mar-2018 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2018

Decizia (PESC) 2018/392/12-mar-2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2018

Decizia 393/12-mar-2018 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2018

Protocol din 06-feb-2018 la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Kargazstan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2018