Rasfoire documente

Decizia 354/08-mar-2018 de autorizare a unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Irlanda (Numai textul în limba engleză este autentic)

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2018

Regulamentul 353/09-mar-2018 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1145 privind retragerea de pe piaţă a anumitor aditivi furajeri autorizaţi în temeiul Directivelor 70/524/CEE şi 82/471/CEE ale Consiliului şi de abrogare a dispoziţiilor caduce în baza cărora sunt autorizaţi aditivii furajeri respectivi

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2018

Informare din 12-mar-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2018

Regulamentul 352/08-mar-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2018

Decizia (PESC) 2018/355/27-feb-2018 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/682 (BiH/26/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2018