Rasfoire documente

Decizia (PESC) 2018/340/06-mar-2018 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2018

Regulamentul 339/07-mar-2018 de modificare şi de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în ceea ce priveşte licenţele de import pentru produsele lactate originare din Islanda

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2018

Regulamentul 337/05-mar-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403 de elaborare a unor orientări comune privind standardele şi tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncţionale

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2018

Decizia 341/27-sep-2017 privind schema de ajutor de stat SA.34433 (2012/C) (ex 2012/NN) pusă în aplicare de Franţa [taxă în beneficiul Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) - articolul 25 din Legea nr. 2005-1720 din 30 decembrie 2005]

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2018

Decizia 342/07-mar-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2018

Rectificare din 08-mar-2018 la Regulamentul (UE) 2017/1538 al Băncii Centrale Europene din 25 august 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informaţii financiare în materie de supraveghere (BCE/2017/25)

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2018

Regulamentul 338/07-mar-2018 privind autorizarea unui preparat de 6-fitază produsă de Aspergillus niger (DSM 25770) ca aditiv destinat hranei puilor pentru îngrăşare, a puicuţelor pentru ouat, a porcilor pentru îngrăşare, a scroafelor, a speciilor minore de porcine pentru îngrăşare sau pentru reproducere, a curcanilor pentru îngrăşare, a curcanilor crescuţi pentru reproducere, a tuturor celorlalte specii aviare (cu excepţia păsărilor ouătoare) şi a purceilor înţărcaţi (titularul autorizaţiei: BASF SE)

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2018