Rasfoire documente

Decizia 343/05-mar-2018 privind reînnoirea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Comunitatea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2018

Regulamentul 344/14-nov-2017 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile legate de metodologia de evaluare a diferenţei de tratament în cadrul procedurii de rezoluţie

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2018

Regulamentul 345/14-nov-2017 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile metodologiei de evaluare a valorii activelor şi pasivelor instituţiilor sau ale entităţilor

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2018

Regulamentul 346/05-mar-2018 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2018

Regulamentul 347/05-mar-2018 privind autorizarea preparatului de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 ca aditiv în hrana purceilor şi a scroafelor şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1847/2003 şi (CE) nr. 2036/2005 (titularul autorizaţiei: Danstar Ferment AG, întreprindere reprezentată de Lallemand SAS)

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2018

Regulamentul 348/08-mar-2018 privind o derogare temporară de la regulile de origine preferenţiale prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce priveşte bicicletele şi alte produse similare fabricate în Cambodgia referitor la utilizarea, în cadrul cumulului, de componente originare din Malaysia

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2018

Regulamentul 349/08-mar-2018 de modificare pentru a 282-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Da'esh) şi cu organizaţia Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2018

Directiva 350/08-mar-2018 de modificare a Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor pentru mediu determinate de organismele modificate genetic

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2018

Decizia 351/08-mar-2018 de respingere a angajamentelor oferite în legătură cu procedura antidumping privind importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate, originare din Brazilia, Iran, Rusia şi Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2018