Rasfoire documente

Decizia 320/28-feb-2018 privind anumite măsuri de protecţie a sănătăţii animale aplicabile comerţului cu salamandre în interiorul Uniunii şi introducerii în Uniune de astfel de animale în legătură cu ciuperca Batrachochytrium salamandrivorans

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2018

Regulamentul 318/22-feb-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare (BCE/2018/7)

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2018

Decizia 319/27-feb-2018 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a 26-a sesiuni a Comitetului de revizuire al Organizaţiei Interguvernamentale pentru Transporturile Internaţionale Feroviare în legătură cu anumite modificări la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare şi la apendicele acesteia

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2018

Decizia 321/02-mar-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/224 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi operaţionale care permit serviciului comercial oferit de sistemul constituit în cadrul programului Galileo să răspundă funcţiunii vizate la articolul 2 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2018

Decizia 322/02-mar-2018 de suspendare a procedurii de examinare a obstacolelor în calea comerţului constând din măsuri adoptate de Republica Turcia care afectează comerţul cu hârtie necretată fără lignină

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2018

Orientarea BCE/2018/8/22-feb-2018 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare ((UE) 2018/323)

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2018

Regulamentul 317/02-mar-2018 de instituire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă pentru uneltele filtrante înconjurătoare de navă utilizate la pescuitul de guvid alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Italiei

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2018