Rasfoire documente

Decizia 333/05-mar-2018 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Regulamentul 324/05-mar-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Regulamentul 325/05-mar-2018 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Regulamentul 326/05-mar-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Regulamentul 327/05-mar-2018 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma titrinoviride Bisset (IMI SD135) ca aditiv în hrana crapului (titularul autorizaţiei: Huvepharma NV)

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Regulamentul 328/05-mar-2018 privind autorizarea preparatului de Bacillus subtilis DSM 29784 ca aditiv în hrana puilor pentru îngrăşare şi a puicuţelor pentru ouat (titularul autorizaţiei: ADISSEO France SAS)

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Regulamentul 329/05-mar-2018 de desemnare a centrului de referinţă al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Regulamentul 330/05-mar-2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite ţevi şi tuburi fără sudură, din oţel inoxidabil, originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Decizia 331/05-mar-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Decizia 332/05-mar-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Recomandarea 334/01-mar-2018 privind măsuri de combatere eficace a conţinutului ilegal online

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Rectificare din 06-mar-2018 la Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018