Rasfoire documente

Regulamentul 295/15-dec-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale şi a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 privind cerinţele referitoare la performanţele de mediu şi ale sistemului de propulsie pentru omologarea vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor

publicat in Jurnalul Oficial 56 din 2018

Decizia 300/11-ian-2018 privind conformitatea propunerii comune prezentate de statele membre interesate în extinderea coridorului atlantic de transport feroviar de marfa cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 56 din 2018

Regulamentul 296/27-feb-2018 privind neaprobarea substanţei active extract de Reynoutria sachalinensis, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 56 din 2018

Decizia 297/20-feb-2018 de numire a preşedintelui Comitetului militar al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 56 din 2018

Decizia 298/26-feb-2018 privind susţinerea de către Uniune a activităţilor Comisiei Pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de Interzicere Totală a Experienţelor Nucleare (CTBTO) în vederea consolidării capacităţilor acesteia de monitorizare şi verificare şi în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 56 din 2018

Decizia 299/26-feb-2018 privind promovarea reţelei europene de grupuri de reflecţie independente în domeniul neproliferării şi dezarmării, în sprijinul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 56 din 2018

Decizia 301/26-feb-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/926 privind verificarea conturilor agenţiilor de plăţi ale statelor membre în ceea ce priveşte cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2016

publicat in Jurnalul Oficial 56 din 2018

Rectificare din 28-feb-2018 la Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei şi a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 56 din 2018

Rectificare din 28-feb-2018 la Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 56 din 2018