Rasfoire documente

Regulamentul 238/15-feb-2018 privind autorizarea substanţelor 5-ribonucleotide disodice, 5-guanilat disodic şi 5-inozinat disodic ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018

Regulamentul 239/15-feb-2018 privind autorizarea substanţelor N-metilantranilat de metil şi metilantranilat ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale, cu excepţia speciilor aviare

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018

Regulamentul 240/15-feb-2018 privind autorizarea substanţelor trimetilamină, clorhidrat de trimetilamină şi 3-metilbutilamină pentru toate speciile de animale cu excepţia găinilor ouătoare, şi a substanţelor 2-metoxietilbenzen, 1,3-dimetoxibenzen, 1,4-dimetoxibenzen şi 1-izopropil-2-metoxi-4-metilbenzen ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018

Regulamentul 241/15-feb-2018 privind autorizarea substanţelor piperină, 3-metilindol, indol, 2-acetilpirol şi pirolidină ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018

Regulamentul 242/15-feb-2018 privind autorizarea substanţelor hex-3(cis)-en-1-ol, non-6-en-1-ol, oct-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, hept-4-enal, acetat de hex-3(cis)-enil, formiat de hex-3(cis)-enil, butirat de hex-3-enil, hexanoat de hex-3-enil, izobutirat de hex-3(cis)-enil, citronelol, (-)-3,7-dimetil-6-octen-1-ol, citronelal, 2,6-dimetilhept-5-enal, acid citronelic, acetat de citronelil, butirat de citronelil, formiat de citronelil, propionat de citronelil, 1-etoxi-1-(3-hexeniloxi)etan şi izovalerat de hex-3-enil ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018

Regulamentul 243/15-feb-2018 privind autorizarea 3-hidroxibutan-2-onă, pentan-2,3-dionă, 3,5-dimetil ciclopentan-1,2-dionă, hexan-3,4-dionă, acetat de sec-butan-3-onil, 2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1,4-dionă şi 3-metilnonă-2-4-dionă ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018

Regulamentul 245/15-feb-2018 privind autorizarea substanţelor mentol, D-carvonă, acetat de mentil, D,L-izomentonă, 3-metil-2-[pent-2(cis)-enil]ciclopent-2-en-1-onă, 3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-onă, Dfenconă, alcool fenchilic, acetat de carvil, acetat de dihidrocarvil şi acetat de fenchil ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018

Regulamentul 246/15-feb-2018 privind autorizarea oxidului de linalol ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale cu excepţia peştilor

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018

Regulamentul 247/15-feb-2018 privind autorizarea substanţelor 2,4,5-trimetiltiazol, 2-izobutiltiazol, 5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazol, 2-acetiltiazol, 2-etil-4-metiltiazol, 5,6-dihidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazină şi clorhidrat de tiamină ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018

Regulamentul 248/15-feb-2018 privind autorizarea substanţelor 2,3-dietilpirazină, 2,5- sau 6-metoxi-3-metilpirazină, 2acetil-3-etilpirazină, 2,3-dietil-5-metilpirazină, 2-(sec-butil)-3-metoxipirazină, 2etil3metoxipirazină, 5,6,7,8-tetrahidrochinoxalină, 2-etilpirazină şi 5metilchinoxalină ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018

Regulamentul 250/15-feb-2018 privind autorizarea substanţelor 2-furoat de metil, disulfură de bis-(2-metil-3-furil), furfural, alcool furfurilic, 2-furanmetantiol, acetotioat de S-furfuril, disulfură de difurfuril, sulfură de metilfurfuril, 2-metilfuran-3-tiol, disulfură de metilfurfuril, disulfură de metil 2-metil-3-furil şi acetat de furfuril ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018

Regulamentul 249/15-feb-2018 privind autorizarea substanţelor taurină, beta-alanină, L-alanină, L-arginină, acid L-aspartic, L-histidină, D,L-izoleucină, L-leucină, L-fenilalanină, L-prolină, D,L-serină, L-tirozină, L-metionină, L-valină, L-cisteină, glicină, glutamat monosodic şi acid L-glutamic ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale şi a substanţei clorhidrat monohidrat de L-cisteină pentru toate speciile cu excepţia pisicilor şi a câinilor

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018

Regulamentul 244/15-feb-2018 privind autorizarea substanţelor vanilii acetonă şi 4-(4-metoxifenil) butan-2-onă ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale şi refuzul substanţei 1-feniletan-1-ol

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2018