Rasfoire documente

Decizia 13/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere UE-Serbia în ceea ce priveşte participarea Serbiei în calitate de observator la activitatea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi modalităţile de participare, în cadrul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2018

Decizia 14/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de stabilizare şi asociere UE-Albania în ceea ce priveşte participarea Albaniei în calitate de observator la activitatea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi modalităţile de participare, în cadrul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2018

Decizia 15/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2018

Decizia 17/05-ian-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/156/UE de instituire a unui program specific de control şi inspecţie pentru activităţile prin care se exploatează stocuri de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană, stocuri de peşte-spadă din Marea Mediterană şi stocuri de sardine şi hamsii din nordul Mării Adriatice

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2018

Regulamentul 12/08-ian-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2018

Decizia (PESC) 2018/16/08-ian-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2018