Rasfoire documente

Regulamentul 258/21-feb-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 în scopul adaptării acestuia la schimbarea procedurii reglementare de testare şi al simplificării procedurilor administrative de depunere a cererilor şi de certificare

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2018

Regulamentul 259/21-feb-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 427/2014 în scopul adaptării acestuia la schimbarea procedurii reglementare de testare şi al simplificării procedurilor administrative de depunere a cererilor şi de certificare

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2018

Regulamentul 260/21-feb-2018 de închidere a anchetei privind posibila eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1008/2011 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 372/2013, asupra importurilor de transpalete manuale şi de componente de bază ale acestora, originare din Republica Populară Chineză, prin importuri expediate din Vietnam, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Vietnam

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2018

Decizia 261/22-ian-2014 privind ajutoarele de stat SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) acordate de regiunea Sardinia în favoarea Saremar

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2018

Decizia 262/14-feb-2018 privind propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată ''We are a welcoming Europe, let us help!''

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2018

Decizia 263/20-feb-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2018