Rasfoire documente

Decizia 254/15-feb-2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2018

Tratat din 27-iun-2013 DE LA MARRAKESH pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2018

Regulamentul 255/19-feb-2018 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS)

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2018

Regulamentul 256/20-feb-2018 de modificare pentru a 281-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Da'esh) şi cu organizaţia Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2018

Decizia 257/19-feb-2018 de acordare a unor derogări anumitor state membre în ceea ce priveşte transmiterea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS)

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2018

Rectificare din 21-feb-2018 la Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2018