Rasfoire documente

Regulamentul 230/16-feb-2018 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''Monor, Monori'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2018

Regulamentul 231/26-ian-2018 privind cerinţele de raportare de statistică pentru fondurile de pensii (BCE/2018/2)

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2018

Decizia 232/15-feb-2018 privind extinderea acţiunii desfăşurate de Belgia de punere la dispoziţie pe piaţă şi de utilizare a produselor biocide VectoMax G şi Aqua-K-Othrine în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2018

Decizia 233/15-feb-2018 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de ţări terţe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2018

Recomandarea 234/14-feb-2018 privind consolidarea caracterului european şi a desfăşurării eficiente a alegerilor din 2019 pentru Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2018

Decizia 1/30-mai-2017 privind adoptarea regulamentului său de procedură [2018/235]

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2018

Acord din 07-feb-2018 ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI COMISIA EUROPEANĂ de modificare a punctului 4 din Acordul-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2018