Rasfoire documente

Decizia 219/23-ian-2018 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Decizia ((PESC) 2018/225/15-feb-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/346 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Regulamentul 220/09-feb-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Regulamentul 221/15-feb-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte laboratorul de referinţă al Uniunii Europene pentru encefalopatii spongiforme transmisibile

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Regulamentul 222/15-feb-2018 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte laboratorul de referinţă al Uniunii Europene pentru monitorizarea contaminărilor bacteriologice şi virale ale moluştelor bivalve

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Regulamentul 223/15-feb-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Decizia (PESC) 2018/224/15-feb-2018 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Decizia (PESC) 2018/226/15-feb-2018 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităţilor în Somalia (EUCAP Somalia)

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Decizia (PESC) 2018/227/15-feb-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018

Decizia BCE/2018/6/13-feb-2018 de modificare a Deciziei (UE) 2017/936 privind desemnarea şefilor de unităţi operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competenţa şi onorabilitatea ((UE) 2018/228)

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2018