Rasfoire documente

Regulamentul 5/05-ian-2017 de supunere la înregistrare a importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate, originare din Rusia şi Brazilia

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017

Regulamentul 6/05-ian-2017 privind planul de implementare la nivel european a Sistemului european de management al traficului feroviar

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017

Regulamentul 7/05-ian-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017

Regulamentul 8/05-ian-2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a doua invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017

Decizia 9/04-ian-2017 de autorizare a anumitor laboratoare din Maroc şi Taiwan să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017

Decizia 10/05-ian-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/328/UE şi a Deciziei de punere în aplicare 2012/807/UE de instituire a unor programe specifice de control şi inspecţie pentru anumite activităţi de pescuit de specii pelagice şi demersale în apele Uniunii din Marea Nordului şi în apele Uniunii din diviziunea ICES IIa

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017

Decizia 11/05-ian-2017 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Regatul Maroc

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017