Rasfoire documente

Regulamentul 254/30-nov-2016 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013, (UE) nr. 812/2013, (UE) nr. 65/2014, (UE) nr. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 şi (UE) 2015/1187 cu privire la utilizarea toleranţelor în procedurile de verificare

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2017

Regulamentul 255/08-feb-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Lucques du Languedoc (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2017

Regulamentul 256/14-feb-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2017

Regulamentul 257/14-feb-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2017

Decizia 258/13-feb-2017 privind obiectivele de performanţă revizuite şi măsurile corespunzătoare incluse în planul naţional sau de bloc funcţional de spaţiu aerian prezentat de Elveţia în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, care nu sunt adecvate în ceea ce priveşte obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă, şi de stabilire a obligaţiilor referitoare la măsurile corective

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2017

Decizia 259/13-feb-2017 privind anumite obiective de performanţă revizuite şi anumite măsuri corespunzătoare incluse în planurile naţionale sau în planurile blocurilor funcţionale de spaţiu aerian prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, care nu sunt adecvate în ceea ce priveşte obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă, şi de stabilire a obligaţiilor referitoare la măsurile corective

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2017