Rasfoire documente

Regulamentul 2404/20-dec-2017 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea''Maasvallei Limburg'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2017

Decizia 2408/18-dec-2017 de autorizare a Republicii Letonia de a aplica o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2017

Regulamentul 2405/20-dec-2017 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''Picpoul de Pinet'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2017

Regulamentul 2406/20-dec-2017 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 442/2009 în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2017

Regulamentul 2407/20-dec-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 în sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2017

Decizia 2409/18-dec-2017 de autorizare a Suediei să aplice o rată redusă a accizelor la electricitatea consumată în gospodării şi în societăţile din sectorul serviciilor situate în anumite zone din nordul Suediei în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2017

Decizia 2410/20-dec-2017 de modificare a Deciziilor 2006/415/CE şi 2007/25/CE şi a Deciziei de punere în aplicare 2013/657/UE privind anumite măsuri de protecţie vizând gripa aviară înalt patogenă

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2017

Decizia 2411/20-dec-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2017

Decizia 2412/20-dec-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2017

Decizia 3/17/COL/18-ian-2017 de modificare, pentru a o sută doua oară, a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea de noi orientări privind noţiunea de ajutor de stat, astfel cum este menţionată la articolul 61 alineatul (1) din Acordul privind Spaţiul Economic European [2017/2413]

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2017