Rasfoire documente

Decizia 2380/12-dec-2017 de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce priveşte perioada pentru adoptarea actelor delegate

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2017

Decizia 2390/15-dec-2017 privind conformitatea ratei unitare pentru 2017 aplicate zonei tarifare a Elveţiei în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2017

Decizia 2381/05-dec-2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor şi recuperarea creanţelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2017

Regulamentul 2383/19-dec-2017 de prelungire a derogării de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă a mării pentru pescuitul cu traule de tip volantina în apele teritoriale ale Sloveniei

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2017

Regulamentul 2384/19-dec-2017 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2019 privind organizarea muncii şi planificarea timpului de lucru în ceea ce priveşte ancheta prin sondaj asupra forţei de muncă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2017

Regulamentul 2385/19-dec-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2017

Regulamentul 2386/19-dec-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2017

Regulamentul 2387/19-dec-2017 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2018 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre originară din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2017

Regulamentul 2388/19-dec-2017 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2017

Decizia 2389/05-dec-2017 de stabilire a faptului că România nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 16 iunie 2017

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2017

Regulamentul 2382/14-dec-2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele şi procedurile standard pentru transmiterea informaţiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2017