Rasfoire documente

Decizia 248/06-feb-2017 privind încheierea Acordului de continuare a activităţii Centrului Internaţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2017

Acord din 09-dec-2015 DE CONTINUARE A ACTIVITĂŢII CENTRULUI INTERNAŢIONAL PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2017

Regulamentul 249/01-feb-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Folar de Valpatos (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2017

Regulamentul 250/13-feb-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2017

Decizia (Euratom) 2017/251/02-iun-2016 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a Acordului de continuare a activităţii Centrului Internaţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie dintre Uniunea Europeană şi Euratom, acţionând ca o singură parte, şi Georgia, Japonia, Regatul Norvegiei, Republica Kargazstan, Republica Armenia, Republica Kazahstan, Republica Coreea, Republica Tadjikistan şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2017

Decizia 252/09-feb-2017 de modificare a anexei II la Decizia 93/52/CEE cu privire la recunoaşterea comunităţii autonome Extremadura ca oficial indemnă de bruceloză (B. melitensis) şi de modificare a anexelor la Decizia 2003/467/CE cu privire la declararea anumitor regiuni din Spania ca oficial indemne de tuberculoză şi de bruceloză în ceea ce priveşte efectivele de bovine şi a insulei Jersey ca oficial indemnă de leucoză enzootică bovină

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2017

Decizia 253/13-feb-2017 de stabilire a procedurilor de notificare a alertelor în cadrul sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid instituit în legătură cu ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate şi a procedurilor de schimb de informaţii, consultare şi coordonare a răspunsurilor la astfel de ameninţări în temeiul Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2017