Rasfoire documente

Regulamentul 2364/18-dec-2017 de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Regulamentul 2365/18-dec-2017 de modificare a Directivei 2014/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Regulamentul 2366/18-dec-2017 de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Regulamentul 2361/14-sep-2017 cu privire la sistemul definitiv al contribuţiilor la cheltuielile administrative ale comitetului unic de rezoluţie

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Regulamentul 2362/05-dec-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Lenticchia di Altamura'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Regulamentul 2363/06-dec-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate ['''' (Melekouni) (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Regulamentul 2367/18-dec-2017 de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Regulamentul 2368/18-dec-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/325 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fire de mare rezistenţă din poliester originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Regulamentul 2369/18-dec-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 743/2013 de introducere a măsurilor de protecţie privind importurile de moluşte bivalve din Turcia destinate consumului uman, în ceea ce priveşte perioada de aplicare a acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2370/18-dec-2017 în sprijinul Codului de conduită de la Haga şi al neproliferării rachetelor balistice în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2371/18-dec-2017 de modificare a Deciziei 2014/486/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Decizia 2372/16-iun-2017 privind ajutorul de stat SA.31250-2011/C (ex 2011/N) pe care Bulgaria intenţionează să îl pună în aplicare în favoarea BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD şi BDZ Cargo EOOD şi alte măsuri

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Decizia 2373/14-dec-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a hidroxitirozolului ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Decizia 2374/15-dec-2017 de stabilire a condiţiilor pentru circulaţia, depozitarea şi prelucrarea anumitor fructe şi a hibrizilor lor, originare din ţări terţe, în vederea împiedicării introducerii în Uniune a anumitor organisme dăunătoare

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Decizia 2375/15-dec-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a acidului N-acetil-D-neuraminic ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (Ce) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Decizia 2376/15-dec-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/348 a Comisiei în ceea ce priveşte coerenţa obiectivelor revizuite în domeniul de performanţă-cheie al rentabilităţii, incluse în planurile naţionale revizuite sau în planurile revizuite ale blocurilor funcţionale de spaţiu aerian prezentate de Malta, de Bulgaria şi de Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Decizia 2377/15-dec-2017 privind emisiile de gaze cu efect de seră reglementate de Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului aferente anului 2015 pentru fiecare stat membru

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Decizia 2378/15-dec-2017 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2017 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Decizia 2379/18-dec-2017 privind recunoaşterea raportului Canadei, care include emisiile tipice de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea materiilor prime agricole în temeiul Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017

Regulamentul 2360/11-dec-2017 de stabilire, pentru 2018, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice din Marea Neagră

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2017