Rasfoire documente

Decizia (PESC) 2017/2322/29-mai-2017 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Canada şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Acord din 04-dec-2017 între Canada şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Regulamentul 2323/17-nov-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Ternasco de Aragon'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Regulamentul 2324/12-dec-2017 de reînnoire a aprobării substanţei active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Regulamentul 2326/14-dec-2017 de aprobare a imiprotrinului ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Regulamentul 2327/14-dec-2017 de aprobare a utilizării substanţei 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă ca substanţă activă destinată utilizării în produse biocide din tipul de produs 6

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Regulamentul 2328/14-dec-2017 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''Skalick rubm'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Regulamentul 2329/14-dec-2017 de modificare şi rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Regulamentul 2331/14-dec-2017 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''La Clape'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Regulamentul 2332/14-dec-2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a cincisprezecea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Decizia 2333/13-dec-2017 de determinare a limitelor cantitative şi de alocare a cotelor, aferente perioadei 1 ianuarie-31 decembrie 2018, pentru substanţele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Decizia 2334/14-dec-2017 de amânare a datei de expirare a aprobării substanţei creozot destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Regulamentul 2330/14-dec-2017 privind autorizarea substanţelor carbonat de fier (II), clorură de fier (III) hexahidrat, sulfat de fier (II) monohidrat, sulfat de fier (II) heptahidrat, fumarat de fier (II), chelat de fier (II) al aminoacizilor hidrat, chelat de fier (II) al hidrolizatelor de proteine şi chelat de fier (II) al glicinei hidrat ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale, precum şi a dextranului de fier ca aditiv pentru hrana purceilor, şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1334/2003 şi (CE) nr. 479/2006

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Orientarea BCE/2017/38/23-nov-2017 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite şi la riscul de credit ((UE) 2017/2335)

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017

Regulamentul 2325/14-dec-2017 privind autorizarea unor preparate de lecitine lichide, lecitine hidrolizate şi lecitine dezuleiate ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1007

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2017