Rasfoire documente

Regulamentul 2312/13-dec-2017 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ca aditiv în hrana scroafelor, a purceilor neînţărcaţi şi a câinilor (titularul autorizaţiei: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, reprezentat de Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Regulamentul 2311/13-dec-2017 de stabilirea a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2292

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Decizia 2307/09-oct-2017 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Chile privind comerţul cu produse ecologice

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Acord din 27-apr-2017 între Uniunea Europeană şi Republica Chile privind comerţul cu produse ecologice

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Regulamentul 2308/13-dec-2017 privind autorizarea preparatului de Bacillus subtilis (DSM 5750) şi Bacillus licheniformis (DSM 5749) ca aditiv furajer pentru purceii de lapte (titularul autorizaţiei: Chr. Hansen A/S)

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Regulamentul 2309/13-dec-2017 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri de peşte în 2017 din cauza depăşirii cotelor de pescuit de alte stocuri în anii precedenţi şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1345

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Regulamentul 2310/13-dec-2017 de deschidere, pentru anul 2018, a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia şi rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Regulamentul 2313/13-dec-2017 de stabilire a specificaţiilor privind formatul paşaportului fitosanitar pentru circulaţia pe teritoriul Uniunii şi al paşaportului fitosanitar pentru introducerea şi circulaţia în interiorul unei zone protejate

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Regulamentul 2314/13-dec-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 20 noiembrie 2017-30 noiembrie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie 2018-31 decembrie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în sectorul laptelui şi al produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Notificare din 13-nov-2017 privind cooperarea structurată permanentă (PESCO), adresată Consiliului şi înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Decizia 2316/12-dec-2017 de abrogare a Deciziei 92/176/CEE privind hărţile geografice necesare funcţionării reţelei ANIMO

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Decizia 2317/13-dec-2017 privind recunoaşterea sistemului voluntar ''Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet'' pentru demonstrarea conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE şi 2009/28/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Decizia 2318/13-dec-2017 privind echivalenţa cadrului juridic şi de supraveghere din Australia aplicabil pieţelor financiare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Decizia 2319/13-dec-2017 privind echivalenţa cadrului juridic şi de supraveghere aplicabil burselor recunoscute în Regiunea Administrativă Specială Hong Kong în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Decizia 2320/13-dec-2017 privind echivalarea cadrului juridic şi de supraveghere din Statele Unite ale Americii pentru bursele de valori naţionale şi sistemele alternative de tranzacţionare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Rectificare din 14-dec-2017 la Directiva 2002/63/CE a Comisiei din 11 iulie 2002 de stabilire a metodelor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din produsele de origine vegetală şi animală şi de abrogare a Directivei 79/700/CEE

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2315/11-dec-2017 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) şi de adoptare a listei statelor membre participante

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017