Rasfoire documente

Regulamentul 199/06-feb-2017 privind punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2017

Regulamentul 200/01-feb-2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2017

Regulamentul 201/06-feb-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanţei fluralaner în ceea ce priveşte limita maximă de reziduuri

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2017

Regulamentul 202/06-feb-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2017

Decizia (PESC) 2017/203/06-feb-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2017

Decizia 205/03-feb-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2017

Decizia 206/06-feb-2017 de încheiere a procedurii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de polietilentereftalat originar din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2017

Decizia 204/03-feb-2017 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziţii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Statele Unite ale Americii şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2416 de recunoaştere a anumitor zone din Statele Unite ale Americii ca fiind indemne de Agrilus planipennis Fairmaire

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2017