Rasfoire documente

Regulamentul 2299/12-dec-2017 privind autorizarea unui preparat de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ca aditiv în hrana porcilor pentru îngrăşare, a speciilor minore de porcine (înţărcate şi pentru îngrăşare), a puilor pentru îngrăşare, a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrăşare şi a speciilor minore de păsări de curte pentru ouat, privind autorizarea acestui aditiv furajer în vederea utilizării în apa de băut şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2036/2005, (CE) nr. 1200/2005 şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 413/2013 (titularul autorizaţiei Danstar Ferment AG reprezentat de Lallemand SAS)

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2303/12-dec-2017 în sprijinul continuării punerii în aplicare a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2118(2013) şi a Deciziei EC-M-33/DEC.1 a Consiliului executiv al OIAC privind distrugerea armelor chimice siriene în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017

Regulamentul 2293/03-aug-2017 privind condiţiile pentru clasificarea, fără încercare, a produselor din lemn laminat cu lamele ortogonale care fac obiectul standardului armonizat EN 16351 şi a produselor din lemn stratificat (LVL), care fac obiectul standardului armonizat EN 14374, în ceea ce priveşte comportamentul la foc al acestora

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017

Regulamentul 2294/28-aug-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 în ceea ce priveşte precizarea definiţiei operatorilor independenţi în sensul Directivei 2014/65/UE

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017

Regulamentul 2295/04-sep-2017 de completare a Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru publicarea activelor grevate şi negrevate cu sarcini

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017

Regulamentul 2296/04-dec-2017 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare în apele Uniunii din zona IV de către navele care arborează pavilionul Danemarcei

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017

Regulamentul 2297/04-dec-2017 de interzicere a pescuitului de langustină în apele din zonele VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017

Regulamentul 2298/12-dec-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017

Decizia 2301/04-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului ambasadorilor ACP-UE cu privire la punerea în aplicare a articolului 68 din Acordul de parteneriat ACP-UE

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017

Decizia 2304/12-dec-2017 privind anumite măsuri de protecţie provizorii referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5 în Ţările de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017

Regulamentul 2300/12-dec-2017 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/82 la importurile de acid citric din Republica Populară Chineză prin importuri de acid citric expediat din Cambodgia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Cambodgia, şi de supunere a acestor importuri la înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2302/12-dec-2017 în sprijinul activităţilor OIAC de asistenţă pentru operaţiunile de curăţare la fostul depozit de arme chimice din Libia în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017