Rasfoire documente

Regulamentul 2233/04-dec-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 900/2009 în ceea ce priveşte caracterizarea selenometioninei produse de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2017

Regulamentul 2227/30-nov-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Makoi petrezselyemgyoker'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2017

Regulamentul 2229/04-dec-2017 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte nivelurile maxime de plumb, mercur, melamină şi decochinat

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2017

Regulamentul 2230/04-dec-2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tricloroizocianuric originar din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2017

Regulamentul 2231/04-dec-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/329 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei pentru 6-fitază

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2017

Regulamentul 2232/04-dec-2017 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de încălţăminte cu feţe din piele originare din Republica Populară Chineză şi Vietnam şi produse de anumiţi producători-exportatori din Republica Populară Chineză şi Vietnam şi de punere în aplicare a hotărârii Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-659/13 şi C-34/14

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2234/04-dec-2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/2382 de instituire a Colegiului European de Securitate şi Apărare (CESA)

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2017

Rectificare din 05-dec-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1795 al Comisiei din 5 octombrie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate, originare din Brazilia, Iran, Rusia şi Ucraina şi de închidere a anchetei privind importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate, originare din Serbia

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2017

Regulamentul 2228/04-dec-2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2017