Rasfoire documente

Aviz din 22-nov-2017 privind intrarea în vigoare a Protocolului la Acordul-cadru global de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2017

Regulamentul 2167/05-iul-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2374 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2017

Regulamentul 2168/20-sep-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 589/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte standardele de comercializare pentru ouăle de găini crescute în aer liber, în cazul în care accesul găinilor la spaţii exterioare este restricţionat

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2017

Regulamentul 2169/21-nov-2017 privind formatul şi modalităţile de transmitere a statisticilor europene referitoare la preţurile la gaze naturale şi energie electrică în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1952 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2017

Decizia 2170/15-nov-2017 privind supunerea N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil) unor măsuri de control

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2017

Decizia 2171/20-nov-2017 privind contribuţiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanţarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exerciţiul 2019, cuantumul anual pentru exerciţiul 2018, prima tranşă pentru exerciţiul 2018 şi previziunile cu caracter indicativ şi neobligatoriu privind valorile anuale preconizate ale contribuţiilor pentru exerciţiile 2020 şi 2021

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2017

Decizia 2172/20-nov-2017 de modificare a Deciziei 2010/670/UE în ceea ce priveşte utilizarea veniturilor nevărsate din prima rundă de cereri de propuneri

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2017

Decizia 2173/20-nov-2017 de modificare a anexei II la Decizia 2008/185/CE în ceea ce priveşte aprobarea programului de control pentru eradicarea bolii Aujeszky pentru regiunea Lombardia din Italia

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2017

Decizia 2174/20-nov-2017 de modificare a anexei E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte certificatele de sănătate pentru schimburile comerciale cu albine şi bondari

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2017

Decizia 2175/21-nov-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2017

Decizia 2176/21-nov-2017 privind anumite măsuri de protecţie provizorii cu privire la pesta porcină africană în Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2017