Rasfoire documente

Regulamentul 2158/20-nov-2017 de stabilire a măsurilor de diminuare şi a nivelurilor de referinţă pentru reducerea prezenţei acrilamidei în produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Regulamentul 2156/07-nov-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Kielbasa piaszczanska'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Decizia 2152/15-nov-2017 de modificare a Deciziei nr. 189/2014/UE de autorizare a Franţei să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul ''tradiţional'' produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica şi în Reunion

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2161/20-nov-2017 de modificare a Deciziei 2014/486/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2162/20-nov-2017 de modificare a Deciziei 2013/233/PESC privind Misiunea de asistenţă a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Regulamentul 2153/20-nov-2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Regulamentul 2154/22-sep-2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru acordurile de compensare indirectă

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Regulamentul 2155/22-sep-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la dispoziţiile în materie de compensare indirectă

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Regulamentul 2157/16-nov-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 211/2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Regulamentul 2159/20-nov-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 255/2010 în ceea ce priveşte anumite trimiteri la dispoziţii ale OACI

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Regulamentul 2160/20-nov-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1079/2012 în ceea ce priveşte anumite trimiteri la dispoziţii ale OACI

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2163/20-nov-2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Decizia 2164/17-nov-2017 privind recunoaşterea sistemului voluntar ''RTRS EU RED'' pentru demonstrarea conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE şi 2009/28/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Decizia 2165/17-nov-2017 de aprobare a planului de eradicare a pestei porcine africane la porcii sălbatici din anumite zone din Republica Cehă

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Decizia 2166/17-nov-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Rectificare din 21-nov-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/141 al Comisiei din 26 ianuarie 2017 de instituire a unor taxe antidumping definitive la importurile de anumite accesorii de ţevărie pentru sudat cap la cap, din oţel inoxidabil, chiar finisate, originare din Republica Populară Chineză şi Taiwan

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017

Rectificare din 21-nov-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/659 al Comisiei din 6 aprilie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/141 de instituire a unor taxe antidumping definitive vizând importurile de anumite accesorii de ţevărie pentru sudat cap la cap, din oţel inoxidabil, finisate sau nefinisate, originare din Republica Populară Chineză şi din Taiwan

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2017