Rasfoire documente

Decizia 35/17/COL/09-feb-2017 referitoare la acordarea unei derogări pentru Norvegia în ceea ce priveşte staţia Ladehammeren de tratare a apelor urbane reziduale în aglomerarea Trondheim şi de abrogare a Deciziei nr. 725/07/COL [2017/2099]

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2017

Regulamentul 2093/15-nov-2017 de încheiere a anchetei cu privire la posibila eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1331/2011 al Consiliului privind importurile anumitor ţevi şi tuburi fără sudură, din oţel inoxidabil, originare din Republica Populară Chineză prin importuri expediate din India, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India, şi de încetare a înregistrării acestor importuri impusă prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/272 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2017

Regulamentul 2094/03-nov-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerinţele de monitorizare pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică (BCE/2017/32)

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2017

Regulamentul 2095/03-nov-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2157/1999 privind competenţa Băncii Centrale Europene de a impune sancţiuni (BCE/2017/34)

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2017

Directiva 2096/15-nov-2017 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2017

Decizia BCE/2017/35/03-nov-2017 privind metodologia de calculare a sancţiunilor pentru încălcarea cerinţelor de monitorizare pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică ((UE) 2017/2097)

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2017

Decizia BCE/2017/33/03-nov-2017 privind aspecte procedurale referitoare la impunerea de măsuri corective pentru neconformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 795/2014 ((UE) 2017/2098)

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2017