Rasfoire documente

Decizia 2083/06-nov-2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Antigua şi Barbuda de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Antigua şi Barbuda privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2017

Decizia 2084/06-nov-2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Barbados de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Barbados privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2017

Decizia 2085/06-nov-2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Uniunea Bahamas de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2017

Decizia 2086/06-nov-2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Federaţia Saint Kitts şi Nevis de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Saint Kitts şi Nevis privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2017

Decizia 2087/06-nov-2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mauritius privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2017

Decizia 2088/06-nov-2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Seychelles de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Seychelles privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2017

Regulamentul 2090/14-nov-2017 privind aprobarea berii ca substanţă de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2017

Regulamentul 2091/14-nov-2017 privind nereînnoirea aprobării substanţei active iprodion, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2017

Regulamentul 2089/14-nov-2017 privind modalităţile tehnice pentru dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului de informaţii şi pentru stocarea acestor informaţii în temeiul Codului vamal al Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2017