Rasfoire documente

Decizia (PESC) 2017/2074/13-nov-2017 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Venezuela

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Regulamentul 2063/13-nov-2017 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Venezuela

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Regulamentul 2061/13-nov-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Regulamentul 2062/13-nov-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Regulamentul 2065/13-nov-2017 de confirmare a condiţiilor de aprobare a substanţei active 8-hidroxichinolină, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/408 în ceea ce priveşte includerea substanţei active 8-hidroxichinolină în lista substanţelor susceptibile de înlocuire

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Regulamentul 2066/13-nov-2017 privind aprobarea pudrei din seminţe de muştar ca substanţă de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia 2060/06-nov-2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene şi al statelor sale membre, a celui de Al treilea protocol adiţional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Regulamentul 2064/13-nov-2017 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1420

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Regulamentul 2067/13-nov-2017 privind neaprobarea extractului de ardei roşu (capsantină, capsorubină E 160c) ca substanţă de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Regulamentul 2068/13-nov-2017 privind neaprobarea sorbatului de potasiu ca substanţă de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Regulamentul 2069/13-nov-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam şi proquinazid

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia 2070/06-nov-2017 de numire a unui supleant, propus de Republica Finlanda, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2071/13-nov-2017 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud şi criza din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2072/13-nov-2017 de actualizare şi de modificare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1426)

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2073/13-nov-2017 de modificare a Poziţiei comune 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia 2075/04-sep-2017 de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea spaţiului feroviar unic european

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia 2076/07-nov-2017 de modificare a Deciziei 2009/607/CE în ceea ce priveşte perioada de valabilitate a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei UE ecologice pentru îmbrăcăminţi rezistente

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia 2077/10-nov-2017 de modificare a Deciziei 2005/50/CE privind armonizarea spectrului în banda de frecvenţe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia 2079/10-nov-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a extractului bogat în taxifolină ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia BCE/2017/29/22-sep-2017 de modificare a Deciziei BCE/2010/9 privind accesul la şi utilizarea anumitor date din TARGET2 ((UE) 2017/2080)

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Orientarea BCE/2017/28/22-sep-2017 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) ((UE) 2017/2082)

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia BCE/2017/30/10-oct-2017 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB ((UE) 2017/2081)

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia 2078/10-nov-2017 de autorizare a extinderii domeniului de utilizare a beta glucanilor din drojdie ca ingredient alimentar nou în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017