Rasfoire documente

Regulamentul 2001/08-nov-2017 de aprobare a propan-1-olului ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipurilor de produs 1, 2 şi 4

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2017

Regulamentul 2002/08-nov-2017 de aprobare a acidului lactic L(+) ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipurilor de produs 2, 3 şi 4

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2017

Regulamentul 2003/08-nov-2017 de aprobare a fludioxonilului ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipurilor de produs 7, 9 şi 10

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2017

Regulamentul 2004/08-nov-2017 de aprobare a 2-metilizotiazol-3(2H)-onei ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipului de produs 12

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2017

Regulamentul 2005/08-nov-2017 de aprobare a extractului de margosa, ulei presat la rece din seminţe decorticate de Azadirachta indica extras cu dioxid de carbon supercritic, ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipului de produs 19

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2017

Regulamentul 2006/08-nov-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2017

Decizia 2007/08-nov-2017 privind contribuţiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanţarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv a treia tranşă pentru exerciţiul 2017

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2008/08-nov-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2017