Rasfoire documente

Regulamentul 172/01-feb-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce priveşte parametrii pentru transformarea subproduselor de origine animală în biogaz sau compost, condiţiile pentru importul de hrană pentru animale de companie şi pentru exportul de dejecţii animaliere prelucrate

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2017

Regulamentul 173/01-feb-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1292/2008 şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 887/2011 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei pentru Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 şi Enterococcus faecium CecT 4515

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2017

Regulamentul 174/01-feb-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2017

Decizia 176/25-ian-2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru pardoseli pe bază de lemn, de plută şi de bambus

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2017

Decizia 177/31-ian-2017 privind conformitatea cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului a propunerii comune de creare a coridorului ''Amber'' pentru transportul feroviar de mărfuri

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2017

Decizia 178/31-ian-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1111 cu privire la conformitatea propunerii comune înaintate de statele membre în cauză pentru extinderea coridorului de transport feroviar de marfă Marea Nordului-Marea Baltică cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2017

Decizia 179/01-feb-2017 de stabilire a demersurilor procedurale necesare pentru funcţionarea grupului de cooperare în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2017

Decizia 175/25-ian-2017 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru unităţile turistice de cazare

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2017