Rasfoire documente

Regulamentul 1977/26-oct-2017 de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 876/2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2017

Regulamentul 1978/31-oct-2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală în ceea ce priveşte echinodermele recoltate în afara zonelor de producţie clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2017

Regulamentul 1979/31-oct-2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman în ceea ce priveşte echinodermele recoltate din afara zonelor de producţie clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2017

Regulamentul 1980/31-oct-2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 în ceea ce priveşte metoda de detectare a toxinelor paralitice ale crustaceelor (PSP)

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2017

Regulamentul 1981/31-oct-2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de temperatură în timpul transportului cărnii

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2017

Regulamentul 1982/31-oct-2017 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de încălţăminte cu feţe din piele originare din Republica Populară Chineză şi Vietnam şi produse de Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company şi Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd, precum şi de punere în aplicare a hotărârii Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-659/13 şi C-34/14

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2017

Rectificare din 01-nov-2017 la Directiva delegată (UE) 2017/1975 a Comisiei din 7 august 2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru cadmiul din diodele emiţătoare de lumină (leduri) cu schimb de culoare destinate utilizării în sistemele de afişare

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2017