Rasfoire documente

Regulamentul 1971/26-oct-2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2017

Regulamentul 1972/30-oct-2017 de modificare a anexelor I şi III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte un program de supraveghere pentru boala caşectizantă cronică a cervidelor din Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia şi Suedia şi de abrogare a Deciziei 2007/182/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2017

Regulamentul 1973/30-oct-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 în ceea ce priveşte controalele oficiale privind produsele pescăreşti capturate de nave care arborează pavilionul unui stat membru şi introduse în Uniune după ce au fost transferate în ţări terţe şi de stabilire a unui model de certificat de sănătate pentru aceste produse

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2017

Regulamentul 1974/30-oct-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1976/30-oct-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2017

Rectificare din 31-oct-2017 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2017

Directiva 1975/07-aug-2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru cadmiul din diodele emiţătoare de lumină (leduri) cu schimb de culoare destinate utilizării în sistemele de afişare

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2017

Regulamentul 1970/27-oct-2017 privind stabilirea, pentru anul 2018, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peşte, aplicabile în Marea Baltică, şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2017