Rasfoire documente

Protocol din 08-dec-2017 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2017

Decizia 1960/23-oct-2017 privind semnarea în numele Uniunii şi aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2017

Regulamentul 1961/02-aug-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce priveşte anumite practici oenologice

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2017

Regulamentul 1962/09-aug-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 611/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele de sprijin pentru sectorul uleiului de măsline şi al măslinelor de masă

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2017

Regulamentul 1963/09-aug-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele de lucru pentru susţinerea sectorului uleiului de măsline şi al măslinelor de masă

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2017

Regulamentul 1964/17-aug-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1239 în ceea ce priveşte anumite norme referitoare la termenele-limită şi la notificările cantităţilor vizate de licenţele din sectorul orezului

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2017

Regulamentul 1965/17-aug-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1237 în ceea ce priveşte natura şi tipul informaţiilor care trebuie notificate pentru licenţele din sectorul orezului

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2017

Regulamentul 1966/27-oct-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1189/2011 al Comisiei în ceea ce priveşte comunicarea cererilor de asistenţă şi urmărirea acestora

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2017

Decizia 1967/23-oct-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (Acţiune pregătitoare a Uniunii privind cercetarea în materie de apărare)

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1968/26-oct-2017 privind numirea comandantului operaţiei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) (ATALANTA/3/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2017

Decizia 1969/27-oct-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2017