Rasfoire documente

Regulamentul 1942/25-oct-2017 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 747/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2017

Regulamentul 1943/14-iul-2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind informaţiile şi cerinţele de autorizare a firmelor de investiţii

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2017

Regulamentul 1944/13-iun-2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele şi procedurile standard pentru procesul de consultare între autorităţile competente relevante în legătură cu notificarea unui proiect de achiziţie a unei participaţii calificate într-o firmă de investiţii în conformitate cu Directivele 2004/39/CE şi 2014/65/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2017

Regulamentul 1945/19-iun-2017 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la notificările efectuate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de către şi către firmele de investiţii solicitante şi firmele de investiţii autorizate

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2017

Regulamentul 1946/11-iul-2017 de completare a Directivelor 2004/39/CE şi 2014/65/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea unei liste exhaustive a informaţiilor care trebuie incluse de către potenţialii achizitori în notificarea unui proiect de achiziţie a unei participaţii calificate într-o firmă de investiţii

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2017

Decizia 1947/23-oct-2017 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Armenia privind facilitarea eliberării vizelor, cu privire la adoptarea unor orientări comune pentru punerea în aplicare a acordului menţionat

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1948/25-oct-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/450/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2017

Decizia 1949/25-oct-2017 de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/715/UE prin care Sri Lanka este identificată ca ţară terţă pe care Comisia o consideră necooperantă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2017

Decizia 204/16/COL/23-nov-2016 privind presupusul ajutor de stat ilegal acordat în favoarea Islandsbanki hf. şi Arion Bank hf. prin acorduri de împrumut în condiţii presupus preferenţiale (Islanda) [2017/1950]

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2017