Rasfoire documente

Regulamentul 1915/19-oct-2017 de interzicere a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei şi florei sălbatice

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017

Regulamentul 1914/19-oct-2017 privind autorizarea salinomicinei sodice (microgranulat Sacox 120 şi microgranulat Sacox 200) ca aditiv furajer pentru puii pentru îngrăşare şi puicuţele pentru ouat şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1852/2003 şi (CE) nr. 1463/2004 (titularul autorizaţiei Huvepharma NV)

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017

Regulamentul 1916/19-oct-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 1-7 octombrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017

Regulamentul 1918/19-oct-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import şi al cererilor de drepturi privind importul depuse în perioada 1-7 octombrie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017

Regulamentul 1919/19-oct-2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a treisprezecea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017

Decizia 1921/16-oct-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului mixt CARIFORUM-UE prevăzut în Acordul de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, în ceea ce priveşte stabilirea unei liste de arbitri

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017

Decizia 1922/16-oct-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului mixt CARIFORUM-UE prevăzut în Acordul de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, în ceea ce priveşte modificarea anexei IX la Protocolul I

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017

Decizia 1/02-oct-2017 privind o derogare de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est şi de Sud, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, pentru a ţine seama de situaţia specială a statelor din Africa de Est şi de Sud în ceea ce priveşte conservele de ton şi fileul de ton [2017/1923]

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017

Decizia 2/02-oct-2017 privind o derogare de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est şi de Sud, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, pentru a ţine seama de situaţia specială din Mauritius în ceea ce priveşte Thyrsites atun sărat [2017/1924]

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017

Rectificare din 20-oct-2017 la Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017

Rectificare din 20-oct-2017 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1767 a Consiliului din 25 septembrie 2017 de autorizare a Regatului Unit să aplice rate reduse de impozitare pentru carburanţii consumaţi în Insulele Hebride interioare şi exterioare, insulele nordice (Northern Isles), insulele din Firth of Clyde şi Insulele Scilly, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017

Regulamentul 1917/19-oct-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse până la 9 octombrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 891/2009 în sectorul zahărului şi de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licenţe

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017

Directiva 1920/19-oct-2017 de modificare a anexei IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte libera circulaţie a seminţelor de plante din specia Solanum tuberosum L. originare din Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2017