Rasfoire documente

Regulamentul 1846/12-oct-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1272 în ceea ce priveşte plafoanele bugetare pentru anul 2017 aplicabile anumitor scheme de sprijin direct din Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2017

Regulamentul 1847/12-oct-2017 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate [Dealurile Crişanei (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2017

Regulamentul 1848/12-oct-2017 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate [Dealurile Zarandului (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2017

Decizia 1849/10-oct-2017 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Narodna banka Slovenska

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2017

Decizia 1850/11-oct-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2017

Decizia 1851/11-oct-2017 de modificare a anexei II(E) la Decizia 92/260/CEE în ceea ce priveşte cerinţele pentru pesta cabalină africană pentru caii înregistraţi admişi temporar din Algeria, Kuweit, Maroc, Oman, Qatar, Tunisia şi Turcia şi de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Emiratele Arabe Unite din lista ţărilor terţe şi a părţilor acestora din care sunt autorizate importurile în Uniune de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni de ecvidee

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2017

Rectificare din 13-oct-2017 la Regulamentul delegat (UE) 2017/1542 al Comisiei din 8 iunie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce priveşte calcularea cerinţelor de capital reglementat pentru anumite categorii de active deţinute de societăţile de asigurare şi reasigurare (societăţi de infrastructură)

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2017

Rectificare din 13-oct-2017 la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conţinutul, revizuirea şi modificarea documentelor cu informaţii esenţiale, precum şi condiţiile de îndeplinire a cerinţei de a furniza astfel de documente

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2017

Rectificare din 13-oct-2017 la Regulamentul delegat (UE) 2017/577 al Comisiei din 13 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la mecanismul de plafonare a volumului şi la furnizarea de informaţii în scopul transparenţei şi al altor calcule

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2017