Rasfoire documente

Regulamentul 1837/28-sep-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1838/10-oct-2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2017

Decizia 1839/09-oct-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/426/UE privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului pestei porcine africane din anumite ţări terţe sau din părţi ale teritoriului unor ţări terţe în care este confirmată prezenţa bolii respective şi de abrogare a Deciziei 2011/78/UE

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2017

Decizia 1840/09-oct-2017 de modificare a Deciziei 2008/866/CE privind măsurile de urgenţă de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluşte bivalve destinate consumului uman, în ceea ce priveşte perioada sa de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2017

Decizia 1841/10-oct-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2017

Rectificare din 11-oct-2017 la Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii în cadrul Comisiei Europene

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2017

Regulamentul 1836/10-oct-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2017