Rasfoire documente

Informare din 31-ian-2017 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Statele Unite ale America şi Uniunea Europeană privind protecţia informaţiilor cu caracter personal în ceea ce priveşte prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2017

Declaratie din 31-ian-2017 Comisiei referitoare la Acordul UE/SUA privind protecţia informaţiilor cu caracter personal în ceea ce priveşte prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor (Acord-cadru)

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2017

Regulamentul 156/17-ian-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Foin de Crau (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2017

Regulamentul 157/30-ian-2017 de reînnoire a aprobării substanţei active tiabendazol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2017

Regulamentul 158/30-ian-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2017

Directiva 159/19-dec-2016 de punere în aplicare a Acordului referitor la punerea în aplicare a Convenţiei din 2007 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului încheiat la 21 mai 2012 între Confederaţia Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (COGECA), Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) şi Asociaţia Organizaţiilor Naţionale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană (''Europeche'')

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2017

Acord din 21-mai-2012 referitor la punerea în aplicare a Convenţiei din 2007 privind munca în domeniul pescuitului a Organizaţiei Internaţionale a Muncii

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2017

Rectificare din 31-ian-2017 la Regulamentul delegat (UE) 2016/1969 al Comisiei din 12 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2017

Rectificare din 31-ian-2017 la Decizia nr. 1/2016 a Comitetului mixt pentru agricultură din 16 noiembrie 2016 privind modificarea anexei 10 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole [2017/51]

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2017