Rasfoire documente

Rectificare din 07-oct-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Notificare din 07-oct-2017 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Regulamentul 1798/02-iun-2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele specifice privind compoziţia şi informaţiile aplicabile înlocuitorilor totali ai dietei în scop de control al greutăţii

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Regulamentul 1800/29-iun-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 151/2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Regulamentul 1801/13-iul-2017 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) 2016/2250 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale din Marea Nordului şi din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Recomandarea 1803/03-oct-2017 privind sporirea căilor legale pentru persoanele care au nevoie de protecţie internaţională

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Recomandarea 1804/03-oct-2017 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Codului frontierelor Schengen referitoare la reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în spaţiul Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Recomandarea 1805/03-oct-2017 cu privire la profesionalizarea achiziţiilor publice Construirea unei arhitecturi pentru profesionalizarea achiziţiilor publice

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1802/28-sep-2017 privind numirea şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Regulamentul 1799/12-iun-2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte exceptarea anumitor bănci centrale din ţări terţe, în cadrul aplicării politicilor monetare, de schimb valutar şi de stabilitate financiară ale acestora, de la cerinţele de transparenţă pretranzacţionare şi posttranzacţionare

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017